Матеріально-технічне забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти