Мова (мови) освітнього процесу

Згідно зі Статутом закладу мовою викладання навчальних предметів є українська мова.
В закладі освіти як іноземні мови вивчаються англійська та російська мови.