Нормативні документи

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ:
 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • Концепція Нової української школи;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2001 року №946;
 • Національна доктрина розвитку освіти на 21ст.;
 • Державний стандарт загальної середньої освіти;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти;
 • Концепцією громадянського виховання;
 • «Про мови в Україні»;
 • «Про попередження насильства в сім’ї»;
 • Державна програма «Діти України»;
 • Програма «Обдаровані діти»;
 • Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу (наказ МОН №99 від 14.02.2005р.);
 • Декларація прав людини;
 • Концепція програми інформації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл;
 • Декларація прав дитини;
 • Кодекс законів «Про працю»
 • Національна програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів в Україні»;
 • Нормативні документи з техніки безпеки.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ:
статут школи;
колективний договір між адміністрацією школи  та трудовим колективом ;
правила для учнів школи 
правила внутрішнього трудового розпорядку, затвердженні наказом по школі